Rekonštrukcia VS pre átriové pavilóny šd Ľ. Štúra ÚK Bratislava CETETHERM - ÚK - 2x1800kW + TÚV - 2x500kW

 

 


Plynová kotolňa s kogeneráciou MEOPTIS BRATISLAVA - 2xVIESSMANN PAROMAT
SIMPLEX 1120+1X895, KGJ TEDOM 22-PLUS(Qte=2x45,6kW, Pel=2x22kW)
2x1120kW+1x895kW+2x45,6kW=3226,2kW
Rekonštrukcia plynovej kotolne K09 s kogeneráciou,
Bardejov 2xKGJ TEDOM MT 140 (Q1,2=2X226Kw, Pel=2x150kW)
Plynová kotolňa CASSPOS a.s. Michalovce závod ZEST
ÚK 4x VIESSMAN PAROMAT SIMPLEX 1750kW + 1x170kW (TÚV) = 7170kW